เกี่ยวกับเรา ข่าวสารและกิจกรรม ห้องภาพ นัมเบอร์วัน อพาร์ทเมนท์ ติดต่อ นัมเบอร์วัน อพาร์ตเมนท์
  • แบนเนอร์ตลาด 01
 

ตลาดนัมเบอร์วัน-ราม2 ได้รับรางวัลตลาดระดับเพชรและรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับ 3 ดาวประจำปี 2555

Date : 2012-08-01

รางวัลตลาดระดับเพชรและรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับ 3 ดาวประจำปี 2555

"รางวัลตลาดระดับเพชรประจำปี 2555"

โครงการตลาดสดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยประจำปี 2555 จากรองผู้้ว่าราชการกรุงเทพฯ (แพทย์หญิงมาลินีสุขเวชชวรกิจ)

"รางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับ 3 ดาวประจำปี 2555"

โครงการพัฒนาตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยมีมาตรฐานน่าซื้อจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายวิทยาบูรณศิริ)